CSD Sealing System

 
CSD-afdichtingspluggen voor individueel doorgevoerde kabels of buizen bestaan uit twee gelijke delen. CSD-afdichtingspluggen voor meerdere kabels en/of buizen bestaan uit meerdere gelijke delen. Daardoor laat de CSD-plug toe om de instortbuis of het geboorde gat af te dichten nadat de buis of kabel is gelegd.
Door de unieke profilering van binnen- en buitenzijde van de CSD-plug wordt een zeer hoge mate van water- én gasdichtheid verkregen.
 
Een optimale gas- en waterdichtheid wordt verkregen wanneer de afdichtingspluggen worden toegepast in de CSD pvc-instortbuizen. De pluggen kunnen ook worden toegepast in handelskwaliteit-stalen buizen en in met diamantbetonboren geboorde gaten.
 
De feitelijke afdichting van de kabel of buisdoorvoering wordt verkregen door beide delen van de CSD-afdichtingsplug te drukken in de ruimte tussen de doorgevoerde leiding en de wand van de doorvoeropening.
Op deze uiterst eenvoudige wijze wordt een water- én gasdichte afdichting verkregen. Afhankelijk van de rubbersamenstelling kan ook een brandwerende afdichting worden verkregen.
 

   

 

Zoals eerder vermeld zijn deze pluggen ontwikkeld op basis van de CSD-instortbuizen. CSD-instortbuizen zijn dikwandige pvc-buizen met een opgelijmde fixatiekraag. De fixatiekraag dient als waterkering en fungeert tevens als verankering in het beton.
De CSD-instortbuis is ontwikkeld om loszittende pvc-buizen in beton te vermijden.
De CSD-instortbuis wordt standaard geleverd in lengtes van 300, 400, 500mm.
 
Op aanvraag worden afwijkende lengtes geleverd.
CSD-instortbuizen worden in de bekisting gesteld op de plaatsen waar later kabels en/of buizen worden doorgevoerd. In laaggelegen ruimtes kunnen na het verwijderen van de bekisting tijdelijk CSD blinde pluggen worden aangebracht. Die plug bestaat uit één deel en heeft geen uitsparing voor kabel en buis, zodat de doorvoeropening volledig wordt gedicht.
 
Voor het afdichten van doorvoeringen van meerdere kabels en/of buizen met verschillende diameters worden voor het leggen van deze kabels en/of buizen CSD-multidoorvoerpluggen aangebracht in de instortbuizen. Het type van de multidoorvoerplug hangt af van de hoeveelheid kabels en/of buizen. De multidoorvoerplug wordt verder uitvoeriger behandeld.